top of page

Yönderlik

Değerli İTÜ Makina Fakültesi Mezunu / Öğrencisi,

Büyük zorluklarla lise eğitim hayatını bitirip, teknik mühendislik dendiğinde ilk akla gelen 250 yıllık geçmişi olan üniversitemizin Makina Fakültesi öğrencisi ve geleceğin mühendis adayı olduğunuz için sizi öncelikle tebrik ediyoruz.

08/08/2022’de kurulan İTÜ Makina Fakültesi Mezunlar Derneği’nin (İTÜMAKMD) kuruluşundaki temel amaçlarından olan, dünya ile rekabet edebilecek , 21.YY yetkinliklerini aday mühendislere mezun olmadan evvel kazandırmayı hedefleyen ilk  Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri ile oluşturulan “Yönderlik Komisyonu”, 2022-2023 eğitim döneminden itibaren , sürekli güncellenerek büyüyen yönderlik (İng: Mentoring)içerikleriyle ,  İTÜ Makina Fakültesi öğrencilerinin kişisel, sosyal ve kariyer gelişimleri için çevik öğrenme işbirlikleri kurmalarına olanak sağlamayı hedeflemektedir.

***

Vizyonumuz:

2023 Mart’ından evvel, Türkiye’deki Teknik Üniversiteler arasında Makina Fakülteleri sıralamasında en çok yönderlik eşleşmeleri sunan İTÜ Makina Fakülte Mezunlar Derneği Yönderlik Komisyonu olmak ve 2025’de dünyadaki en iyi 500 üniversite arasındaki İTÜ Makina Fakültesi Mezunlar Derneği Yönderlik grubu sıralamasında ilk 100 arasında yer almaktır.

Misyonumuz:

Mezunların kişisel gelişim ve iş hayatında kazandığı yetkinliklerini “gönüllülük” prensibiyle fakülte öğrencileri ile yüz yüze veya çevrim içi platformlarda görüşerek ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayan, farkındalık yaratma adına birikimlerini paylaşan/öğreten ve aktaran Makina Fakültesi mezunlarımızın temel Yönderlik(İng: Mentoring) veri tabanını oluşturmak, günümüz yeni yaklaşımları ile güncellemek ve geliştirmektir.     

Kimler Yönder(İng: Mentor) olabilir?

İTÜ Makina Fakültesi Mezunlar Derneğine üye olan ve en az 1 yıllık iş deneyimine sahip tüm mezunlarımıza açıktır.

Kimler Danışan (İng:Mentee)olabilir?

İTÜ Makina Fakültesi 1.2.3. ve 4.sınıf öğrencilerine açıktır.

Görüşmeler ne sıklıkla yapılabilir?

Görüşmelerin sıklığı Yönder ve Danışan’ın kontrolünde olmasına rağmen her ay en az 1 saatlik görüşme yapılmasını beklemekteyiz. Danışan, her görüşme için önceden konu belirlemeli ,yakında oluşturulacak  Yönderlik platformundan randevusunu alarak görüşmeye katılmalıdır.

Yönderlik ücretli bir hizmet midir?

İTÜ Makina Fakültesi Mezunlar Derneğinin kuruluş bildirgesinden yer alan ulvi amaçlar doğrultusunda kurulmuş olan komisyonda verilen tüm yönderlik desteği ücretsizdir. Üyelerimiz tamamen gönüllülük esaslı müsaitlikleri doğrultusunda bu komisyonda fakülte öğrencilerine destek verecektir.

Yönderlik Çeşitleri:

Şimdilik 3 ( Bu sayı değişebilir)ana yönderlik grubu oluşturulmuş olup, Ekim 2022’de yapılacak anket ile ihtiyaç halinde kapsam genişletilebilecektir.

  • Akran( Aynı yıl girişliler) Yönderliği:

3. veya 4.sınıf öğrencisi olarak yönderlik desteği alan danışanların, fakültenin birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönder olarak üniversite yaşamına uyum sürecine destek olmayı hedefler.

  • Kariyer Yönderliği

Mezun ve iş yaşamında deneyimli yönder; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftaki fakülte öğrenci danışanın bireysel ve kariyer farkındalığına destek olmayı hedefler.

  • İş ve Yaşam Yönderliği

Fakülte eski mezunu yönderden , yeni mezun danışanın kariyer ve bireysel gelişimine destek olmayı hedefler.

bottom of page