top of page

Vizyonumuz ve Misyonumuz

 

Vizyonumuz:
Mezunlar olarak makina mühendisliğinin etki alanında çağımızda ve gelecekte etkin rol alarak  mühendislik öğrencileri ile fakültemize ve meslektaşlarımıza sürdürülebilir katma değer yaratan bir kurum olmak. 

Misyonumuz:

Fakültemizin öğrencilerine burs vererek, eğitim ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak; fakültemize destek sağlayarak, üniversite - sanayi işbirliğini geliştirerek; üyelerimiz ve paydaşlarımız arasında işbirlikleri gerçekleştirerek   alanımızdaki gelişmelere yön veren kurumlar arasında yer almak.

bottom of page