top of page
MuratCakan.webp

Kuruluş Bildirgemiz

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 MAKİNA FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

KURULUŞ BİLDİRGESİ

1. Kuruluş Gerekçemiz:

İTÜ Makina Fakültesi öğrencilerine BURS DESTEĞİ SAĞLAMA FİKRİ bazı dönem gruplarının kendi içlerinde bir temenni olarak ortaya atılmış ve kısa sürede diğer dönemlerce de benimsenerek büyük bir ilgi ve katılım arzusu ile karşılanmıştır. Böyle bir faaliyetin olası risklere karşı sürekliliğini sağlamak için kurumsal ve güçlü bir organizasyon kurma gereksinimi ortaya çıkmış, bu da geldiğimiz noktada 08.08.2022 tarihi itibarı ile İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (İTÜMAKMD)’nin kurulması ile sonuçlanmıştır. 

2. Motivasyonumuz:

"Burs desteği" sağlama fikrinin ortaya çıkmasında kısa bir süre önce kaybettiğimiz çok değerli hocamız Prof. Dr. Kaan EDİS ’in, biz öğrencilerinin hafızalarına nakşetmiş üstün kişiliği ve etkileyici hocalığı adeta fitili ateşleyen bir unsur olarak çok etkili olmuştur. Böylece düşünülen bu burs desteği hareketinin başta Prof. Dr. Kaan EDİS Hocamız olmak üzere üzerimizde emeği geçmiş olan tüm hocalarımızın anısı üzerine bina edilmesi fikri oluşmuştur. Kaan Hocamız ile birlikte, kaybettiğimiz veya yaşayan, üzerimizde hakkı olan tüm diğer hocalarımıza olan sonsuz saygımızı gösterebilmek, bu çok değerli harekette en önemli motivasyon kaynağımızdır.

3. Amacımız:

İTÜ Makina Fakültesi öğrencilerine öğrenimleri sırasında geniş kapsamlı maddi ve manevi destekler vermek; İTÜ Makina Fakültesi’nin 1944 yılından günümüze kadar verdiği mezunlarının sosyal bir çatı altında buluşmasını ve kuşaklar boyunca var olan kurumsal aidiyet duygusunun ön plana çıkarılmasını sağlamaktır. 

4. İlkelerimiz:

Sürdürülebilir, düzenli ve güvenilir bir yapı oluşturmak, 

Burs ve diğer eğitim destekleri ile oluşacak faydaları değerler zincirine dönüştürmek,

Üyelerimizin ve destekçilerimizin kuruluş hedeflerimize ulaşmadaki başarılarımızı izleyebileceği şeffaf ve denetlenebilir bir sistem oluşturmak,

Diğer kurum ve kuruluşlardan bağımsız bir dayanışma inisiyatifi oluşturmak,

Burstan faydalanacak öğrencilerimizin mezun olduktan sonra derneğimizin burs veya mentorluk gibi çalışmalarında aktif katılımlarını sağlamaktır.

5. Gelirlerimiz:

İTÜ Makina Fakültesi öğrencilerine sağlanacak olan burslarda alt ve üst limit yoktur; bağışçılarımız gönüllerince her seviyede ve miktarda katkıda bulunabilirler. Ancak bağış tutarının sürekli ve düzenli olması çok önem taşımaktadır . Zor ekonomik koşullar altında okuyan öğrencilerimize sağlayacağımız burs tutarının olabildiğince yüksek tutulabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması; bütçe planlarımızda istikrar sağlayacaktır.

6. Burs Faaliyetlerimiz:

Burs sisteminin ilkelerinin belirlenerek bir burs yönetmeliği oluşturma çalışmalarımız, bu amaçla bir araya gelen beş kişilik bir komite tarafından özenle ve süratli bir şekilde yürütülmektedir.

Mezunlarımıza son aşamaya geldiğimizi ve kısa süre içerisinde yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantımızı takiben faaliyete geçeceğimizi duyurmak isteriz. Sonuç olarak ulvi bir amaç ile başlatılmış olan bu harekette tüm mezunlar olarak hepimizin samimi arzu ve istekleri bellidir, hedeflerimiz bellidir. Bu hedeflere, kısa sürede en doğru biçimde ulaşacağımıza inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

MAKİNA FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (İTÜMAKMD)

KURUCU YÖNETİM KURULU

 
itumakinafakultesimezunlardernegi-logo.jpg
bottom of page