top of page

Nasıl Üye Olunur?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Mezunlar Derneği'ne üye olmak için tüzüğümüzde yazıldığı üzere Dernek başkanlığımıza ıslak imzalı yazılı form ile başvurmalısınız.

1- WEB sayfamızdaki Üye Başvuru Formu'nu doldurunuz,

3- E devlet üzerinden İTÜ Makina Fakültesi mezuniyet belgesi ve Adli Sicil Kaydı belgesi alarak Derneğimize iletiniz.

(Not: İTÜ diplomanızı E-Devlete aktarmadı iseniz; https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YOKSIS/ 

adresinden başvuru yaparak kısa sürede E devletten belgenizi alabilirsiniz.)

4- Üye giriş aidatı: 300 TL ve Üye olduğunuz yıla ait yıllık aidatı (2023 yılı için  de 200 TL)  Dernek hesabımıza yatırınız (veya Kredi kartı ödeyebilirsiniz). Banka Hesap Numaralarımız

Derneğimize yazılı veya E-devletten yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyelik talebinin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, DERBİS sistemine kaydedilir.

Üye Olma Koşullarımız - Tüzük 

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden İTÜ Makina Fakültesi mezunları bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. 

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

         Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

bottom of page