top of page

 

Eğitim ve Mesleki Gelişim Desteklerimiz

EĞİTİM ve MESLEKİ GELİŞİM DESTEKLERİ KOMİSYONUNUN (EMGDK) AMACI ve PLANLANAN ETKİNLİKLER

Derneğimizin kuruluşundaki temel amaçlarımızın olan, Dünya çapında rekabet edebilecek nitelikte  21. Yüzyıl yetkinlikleri ile donanımlı Mühendis yetiştirilmesine katkı sağlayacak, her biri kendi arasında bağlantılı ve bütünsellik oluşturan Eğitim ve Mesleki Gelişim Destekleri ile çok değerli etkinliklerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Gönüllüsü Meslektaşlarımızın etkin katılımı ile geliştirilecek ve yenileri eklenecek EMGD Komisyonun çalışma alanı kapsamında:

 1. Kısa ve/veya Uzun süreli Her Öğrencinin yönelimine ve gelişmesine uygun nitelikli Staj olanaklarının sağlanması

 2. Derslerin içindeki Projeler ve Lisans ile Yüksek Lisans Bitirme Tezlerine destek olmak, konu önermek, Şirketlerimizdeki ileri mühendislik analiz programlarını kullandırmak

 3. Yarı zamanlı iş olanakları ile Öğrencilerimize gerçek iş yaşamı deneyiminin kazandırılması ve maddi destek sağlanması

 4. Fakültemiz bünyesindeki yaratıcı Proje Ekiplerine maddi, teknik ve lojistik destekler

 5. Öğrenciler soruyor Mezunlar yanıtlıyor sohbet toplantıları

 6. Sektör tanıtım toplantıları

 7. Teknolojik değeri olan Seminerler düzenlemek

 8. Fakülte atölyelerine ekipman desteği

 9. Öğretim Üyeleri ile dönemlik işbirliği ve ihtiyaçlar toplantıları

 10. Fakültemiz/Hocalarımız/Öğrencilerimiz ile Şirketlerimizin katılımı ile ortak TÜBİTAK projeleri yapmak; Üniversite ve Sanayi İşbirliğini güçlendirmek. Özellikle Üniversite ile proje yapma konusunda yeterli yoğunlukta çalışamayan KOBİ boyutundaki işletmelerin Fakültemiz ile işbirliğini geliştirmek

 11.  Öğrencilerimize Girişimcilik konusunda yol göstermek ve destek vermek etkinlikleri olacaktır.

Bu etkinlikleri Makina Fakültemizin yönetimi ile eşgüdümlü ve sağlıklı ilişkiler kurarak başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz.

 

Amacımız İTÜ Makina Fakültesi mezunu olacak Mühendislerin:

 • En üstün teknik özellikler ve 21. Yüzyıl yetkinlikleri ile donanması,

 • Türkiye ve Dünya’da her alanda en önde tercih edilmesini sağlamak

 • Girişimcilik için farkındalıklarını artırmaktır.

Bu amaç ve çalışma planları ile katkıda bulunmak isteyen Meslektaşlarımızı Komisyonumuzda çalışmaya davet ediyoruz. Komisyonun oluşumu ve çalışmaya başlaması ile çalışma prensipleri, detay görevlendirmeler ortak akıl ile belirlenecektir.

tir.

bottom of page